Ciekawostki

Oznaczenia na panelu sterowania zmywarki

Panel sterowania jest jednym z najważniejszych elementów zmywarki. Za jego pomocą można włączać i wyłączać urządzenie oraz wybrać odpowiedni program do zmywania. Jest on także odpowiedzialny za sygnalizowanie braku soli lub nabłyszczacza. W zależności od tego, czy zmywarka przeznaczona jest pod zabudowę, czy nie, panel sterowania może być widoczny na zewnątrz lub całkowicie schowany.

Panel na zewnątrz czy na brzegu drzwi zmywarki?

W zmywarkach wolnostojących panel sterowania umiejscowiony jest w górnej, zewnętrznej części drzwiczek i jest widoczny na zewnątrz. Takie rozwiązanie ma wiele zalet. Pierwszą z nich jest oczywiście widoczność sygnalizacji informującej o zaawansowaniu procesu zmywania, wszystkich wskaźnikach i kontrolkach. Dzięki temu można mieć pełny podgląd i kontrolę nad pracą zmywarki. Drugą zaletą jest łatwy dostęp do przycisków włączenia i wyłączenia zmywarki oraz programatora.

W urządzeniach przeznaczonych do zabudowy, panel sterowania może być umiejscowiony zarówno na zewnętrznej stronie drzwiczek, jak i na ich krawędzi – w tym ostatnim przypadku jest on całkowicie zakryty. Wybierając panel zakryty, czyli zintegrowany, wszystkie przyciski i wskaźniki będą schowane i niewidoczne z zewnątrz. Zaprogramowanie zmywarki i podgląd zaawansowania procesu zmywania odbywa się przy uchylonych drzwiczkach urządzenia. Najnowsze modele zmywarek z panelem zintegrowanym zostały wyposażone w funkcje sygnalizacji aktualnego stanu urządzenia poprzez projekcję danych na podłodze pod zmywarką. Dzięki temu nie ma potrzeby otwierania drzwiczek zmywarki, by sprawdzić ile czasu pozostało do zakończenia pracy urządzenia.

Najbardziej przydatne funkcje panelu sterowania

Panel sterowania umożliwia włączenie i wyłączenie zmywarki, ustawienie programu pracy, a także kontrolę podstawowych komunikatów, dotyczących braku soli lub nabłyszczacza. To jednak nie wszystkie jego funkcje. Dostępne obecnie na rynku zmywarki posiadają wiele dodatkowych opcji i możliwości, a ustawić je można właśnie poprzez panel sterowania.

Zdecydowana większość zmywarek wyposażona została w wyraźny wyświetlacz informujący o czasie zmywania. Można znaleźć na nim informacje o długości cyklu zmywania dla danego programu oraz o czasie pozostałym do zakończenia pracy urządzenia. Jeżeli zmywarka posiada funkcję opóźnienia startu programu, na wyświetlaczu pojawi się też informacja, kiedy nastąpi zaplanowane uruchomienie. Sam przycisk ustawiania opóźnienia  startu też znajduje się w panelu sterowania.

Kolejną przydatną funkcją zmywarki, którą można uruchomić dzięki panelowi sterowania są ustawienia tabletki. Opcja ta pozwala zoptymalizować wydajność cyklu zgodnie z typem zastosowanego detergentu. Jeśli do zmywania używana jest tabletka uniwersalna, zawierając nabłyszczasz i sól, należy włączyć opcję „tabletka”. To spowoduje automatyczne odcięcie dopływu nabłyszczacza i soli z dozowników, a kontrolki pokazujące ich brak zostaną wyłączone.

Poprzez panel sterowania można decydować także o mniejszej lub większej intensywności zmywania w poszczególnych strefach zmywarki, w których umieszcza się bardziej zabrudzone naczynia. Dodatkowo, nowoczesne zmywarki pozwalają również na całkowite odcięcie niektórych stref zmywarki, jeżeli w danej chwili nie wymagają mycia. Sprawdź również artykuł: Naprawa i serwis zmywarek Częstochowa

Jeśli zmywarka często nie jest zapełniona w całości, przydatna okaże się z pewnością opcja o nazwie „połowa załadunku”. Włączenie tej opcji powoduje zmniejszenie użycia wody oraz energii elektrycznej podczas zmywania. Uruchomia się ją przyciskiem znajdującym się na panelu sterowania.

Co oznaczają najczęściej stosowane symbole na panelu sterowania?

Każdy panel sterowania w zmywarce wyposażony jest w dużą ilość symboli, kontrolek i przycisków. W celu prawidłowego użytkowania urządzenia trzeba zapoznać się z ich znaczeniem.

Najważniejszym symbolem, który znajduje się na każdej zmywarce jest ikonka oznaczająca stan zasilania. Wygląda ona dokładnie tak samo jak w przypadku innych urządzeń elektrycznych. Jest to niepełny okrąg z pionową kreską. Naciśnięcie przycisku oznaczonego tym symbolem spowoduje włączenie lub wyłączenie urządzenia, a ten fakt zasygnalizuje odpowiednia kontrolka.

Przycisk Start/Wznów pracę oznaczony jest zazwyczaj symbolem w postaci trójkąta oraz dwóch pionowych kresek. Dzięki niemu można uruchomić proces zmywania, a także przerwać go, jeśli trzeba dołożyć jakieś naczynie.

Przyciskiem oznaczonym literą P można wybrać interesujący program zmywania. Naciskając przycisk kilkukrotnie można przesuwać się pomiędzy kolejnymi dostępnymi możliwościami. Będzie to uwidocznione na panelu z ikonkami programów.

Kontrolka informująca o braku nabłyszczacza zazwyczaj oznaczona jest słoneczkiem, a wskaźnik braku soli literką S. To one informują o konieczności uzupełnienia tych detergentów.

Ostatnim symbolem, dość często występującym na panelu sterowania zmywarki, jest napis „1/2”. Taki symbol umieszczony przy przycisku oznacza, że możesz nim włączyć lub wyłączyć funkcje „połowa załadunku”, co również zostanie zasygnalizowane odpowiednią kontrolką.

Obsługa zmywarki wcale nie jest trudna. Wystarczy, zapoznać się z jej możliwościami poprzez dokładne przeczytanie instrukcji obsługi. Poznanie sprzętu daje możliwość wykorzystania wszystkich jego funkcji, a w rezultacie zwiększenie efektywności zmywania i oszczędność w zużywanej wodzie i energii.